Nieustannie rosnąca popularność kasyn skłania wielu biznesmenów i inwestorów do podejmowania prób uzyskania koncesji na jego prowadzenie. Aby ją uzyskać, należy spełnić wiele warunków, które nierzadko okazują się twardym orzechem do zgryzienia. Jednak w sytuacji, kiedy o koncesję ubiega się więcej osób, ogłaszany jest przetarg, dzięki któremu podjęta zostaje decyzja, kto będzie mógł otworzyć swoje kasyno. Okres kiedy inwestorzy mogą składać oferty, nie może być dłuższy niż 40 dni, od dnia, w którym zostało wydane zawiadomienie o przetargu. 

Co to jest koncesja na kasyno?

Nieodzownym elementem procesu zakładania własnego kasyna gier jest uzyskanie koncesji, która jest najważniejszym krokiem warunkującym czy instytucja zostanie otwarta, czy nie. Bez obowiązującej koncesji nie można legalnie prowadzić gier losowych, a nawet zaopatrzenia się w automaty do gier. Jest to prawny dokument, do którego uzyskania należy spełnić pewne warunki, które pozwalają na legalne otwarcie własnego kasyna. Do uzyskania koncesji należy dostosować się do pewnych restrykcji, a także spełnić wiele, różnych warunków, które zostaną wspomniane w dalszej części artykułu. 

Głównym wyznacznikiem tego, czy koncesja zostanie udzielona, jest określona w ustawie zasada odnośnie ilości mieszkańców w danym mieście. Co 250 tysięcy mieszkańców liczba kasyn, jakie mogą zostać otwarte, wzrasta o jedno, przez co w dużym mieście można spotkać się nawet z kilkoma instytucjami tego typu. Jednak łączna liczba kasyn w jednym województwie nie może przekroczyć jednego na każde 650 tysięcy mieszkańców województwa. Liczba jest określona przez Prezesa GUS-u na podstawie stanu na ostatni dzień grudnia poprzedniego roku.

Zakładanie własnej działalności gospodarczej może wydawać się bardzo łatwe, jednak warto wcześniej zapoznać się z obowiązującymi zasadami dotyczącymi konieczności posiadania pewnych dokumentów. W przypadku otwierania własnego kasyna często najtrudniejszym procesem jest staranie się o uzyskanie koncesji. Jest to dokument, który zezwala na otwarcie instytucji, w której odbywać się będą gry hazardowe. Niestety nie jest to wieczne pozwolenie, ponieważ okres ważności koncesji obowiązuje tylko na 6 lat, jednak można starać się o jej przedłużenie.

Jak uzyskać koncesję na kasyno w Polsce?

Koncesja to dokument, bez którego założenie działalności gospodarczej takiej jak kasyno gier będzie niemożliwe. Do jego uzyskania konieczne będzie spełnienie warunków, takich jak na przykład budżet w wysokości co najmniej 4 milionów złotych, będący kapitałem zakładowym spółki. Musi on zostać poparty odpowiednią dokumentacją, dzięki której udowodnione zostanie legalne pozyskanie określonej sumy pieniędzy. Kwestie finansowe nie są jednak jedynymi, które należy wziąć pod uwagę podczas starania się o uzyskanie koncesji.

Oprócz określonego kapitału do spełnienia jest wiele więcej, różnych obowiązków. Jednym z nich jest posiadanie odpowiedniego oddziału w Polsce, a także jego wszyscy akcjonariusze zobowiązani są do posiadania polskiego lub europejskiego obywatelstwa. Akceptowalna jest również przynależność do Europejskiego Stowarzyszenia Handlu. Koncesja na kasyno może zostać wydana tylko w przypadku, kiedy żaden z akcjonariuszy nie został oskarżony o przestępstwo. Artykułem prawnym branym pod uwagę w tej sytuacji jest art. 299 kodeksu karnego.

Zwykle o koncesje można się starać listownie lub podczas wizyty w urzędzie. Jest wydawana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych po złożeniu odpowiedniego wniosku.  Jeżeli nastąpi sytuacja, kiedy o koncesję stara się więcej niż jedna osoba, a obowiązują ją ograniczenia ilościowe, Minister Finansów ogłasza i przeprowadza przetarg. Wynik rozstrzygany jest na podstawie kryteriów, które znaleźć można w rozporządzeniu z 2010 roku – zmienionego w 2013 roku. Do najważniejszych należy deklarowana podstawa opodatkowania na okres 6 lat.

Co to jest i na czym polega przetarg na kasyno?

Koncesja na prowadzenie kasyna może zostać udzielona na dwa sposoby, a mianowicie sposób przetargowy i bezprzetargowy. Zwykle wykorzystywany jest proces bezprzetargowy, jednak zdarzają się sytuacje, kiedy trzeba go wygrać, aby otrzymać możliwość założenia kasyna. Nawet jeżeli zostanie on wygrany przez jeszcze niedziałającą spółkę, może odebrać możliwość kontynuowania działalności przez inny ośrodek. Przetargi rządzą się swoimi zasadami, przez co często nawet po odniesieniu wygranej przez jeden z ośrodków, przetarg może zostać unieważniony.

Przetarg na kasyno przeprowadzany jest w dwóch częściach – jawnej i niejawnej. Z ich przebiegu komisja zobowiązana jest do sporządzenia protokołu, który zawierać będzie dokładne informacje o miejscu, przebiegu i rozstrzygnięciu przetargu. Komisja przetargowa w części jawnej odrzuca wszystkie oferty przetargowe złożone po upływie terminu, w jakim przyjmowane były zgłoszenia. Kolejnym działaniem jest otwieranie kopert z ofertami, przy którym mogą być wszyscy ubiegający się o zezwolenie lub koncesję.

Do części niejawnej należy odrzucanie ofert, które nie spełniają wymagań znajdujących się w ustawie z dnia 19.11.2009 roku o grach hazardowych. Ustawa ta określa treść ofert, jakie powinny zostać określone w zawiadomieniu przetargowym. Dzięki określonym wymaganiom komisja może uszeregować wszystkie oferty według oceny, a później sytuując na pierwszym miejscu ofertę, która pozyskała najwięcej punktów. Najważniejszym czynnikiem jest miejsce, gdzie znajdować się będzie instytucja, a także planowany termin otwarcia, czy postawa podatkowa.

Jakie jest ryzyko inwestowania w gry hazardowe?

Zwykle początkujący gracze tak naprawdę nie wiedzą, co robią, jest to dla nich po prostu płatna rozrywka z szansą na wysoką wygraną. Często słyszy się o problemach związanych z brakiem panowania nad swoimi finansami, a nawet bankructwem. Przed rozpoczęciem gry, a nawet przed samym wybraniem się do kasyna, warto zabezpieczyć swoje finanse. Przed wieczornym wypadem do kasyna warto się przygotować. Dobrym pomysłem jest wyznaczenie sobie kwoty, jaka zamierzamy przeznaczyć na grę i nie brać ze sobą dodatkowej, aby nie ulec pokusie świetnej zabawy.

Wydawać się może, że kasyno to po prostu sposób na rozrywkę, jednak wiele osób błędnie traktuje je jako główne źródło dochodu. Nieważne, czy pieniądze inwestowane są w gry, czy w giełdę lub cokolwiek innego, wciąż jest to niemałe ryzyko. Kiedy zostaje podjęta decyzja o lokowaniu swoich finansów konkretnym sposobem, należy zapoznać się dokładnie z ryzykiem, jakie może zaowocować ich utratą. W kasynie jest to tak zwany wskaźnik prawdopodobieństwa, który informuje użytkowników o procencie, w jakim można spodziewać się zwrotu pieniędzy do gracza.

Rachunek prawdopodobieństwa w kasynach nie zawsze opracowywany jest przez właścicieli. Mogą oni nie udostępniać tej informacji publicznie, przez co pojawia się ona zwykle na forach internetowych czy stronach udostępniających rankingi najbardziej opłacalnych kasyn. Zdarza się jednak, że nie tylko ten wskaźnik warunkuje wygraną w grze. Jeżeli zaawansowany gracz ma opracowaną swoją technikę, może znacznie zwiększyć swoje szanse na zdobycie najlepszego wyniku w grach, które polegają także na użyciu swojej zręczności i umiejętności. 

Alternatywą kasyn naziemnych mogą być kasyna internetowe, których na rynku online przybywa z każdym kolejnym rokiem. Kasyna online wykorzystują wiele znakomitych metod, jak przyciągnąć klientów, oferując ekspresowe metody płatności, świetne bonusy, jak darmowe spiny i bonusy na start, a także całą plejadę gier hazardowych, aby przyciągnąć jak największe grono graczy mobilnych.