Niewątpliwie największą zaletą rejestracji spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę. Na jakiej zasadzie to działa? Czy istnieją sytuacje, kiedy zaległość spółki musi zostać opłacona z rachunku prywatnego wspólnika?

Na czym polega ograniczona odpowiedzialność w spółce z o.o.?

Przed rejestracją spółki wspólnicy są zobowiązani do ustalenia wysokości wniesionego do spółki kapitału zakładowego. Prawnie jego minimalna kwota musi wynosić 5 000 zł, może być jednak znacznie większa. Co więcej nie ma ustawowo ustalonego limitu, co do maksymalnej wysokości kapitału. Warto jeszcze wspomnieć, że wartość nominalna jednego udziału nie może być mniejsza niż 50 zł.

W czym pomoże Ci pośrednik nieruchomości w Warszawie

Wysokość kapitału własnego jest kwotą zabezpieczenia w momencie niemożności spłacenia przez spółkę zaległości. Wówczas każdy ze wspólników odpowiada finansowo jedynie do wysokości wniesionego przez niego wkładu. Im jest on większy, tym większa odpowiedzialność wspólników, ale jednocześnie większa wiarygodność spółki z o.o. na rynku.

Brak zgłoszenia wniosku o upadłość spółki

Istnieją sytuacje, w których za zaległości podatkowe spółki odpowiada zarząd z własnej kieszeni. Wówczas członkowie zarządu są zobowiązani do spłacenia powstałych zaległości ze swojego prywatnego majątku. Taka sytuacja ma miejsce, gdy w odpowiednim czasie nie zostanie złożony wniosek o upadłość spółki z o.o.

Członkowie zarządu nie muszą spłacać zaległości z własnej kieszeni, jeśli wykażą, że złożyli wniosek o upadłość bądź też niezłożenie wniosku nastąpiło bez winy któregokolwiek z członków zarządu.